Stihl

RESİMDEKİ MAKİNANIN TÜM MARKA VE MODELLERİ İÇİNDİR. 1/4-14 DİŞ
Stihl MS341/MS361 Modelleri İçin Geçerlidir.
Stihl 029/039/MS290/MS310/MS390 Modelleri İçin Geçerlidir.
Stihl 017/018/MS170/MS180 Modelleri İçin Geçerlidir.
Stihl 021/023/025/MS210/MS230/MS250 Modelleri İçin Geçerlidir.
Stihl HS45 Modeli İçin Geçerlidir..
Stihl 017/170/018/180 Modelleri İçin Geçerlidir.
Stihl 044/046/440/460/361/341 Modeller İçin Geçerlidir..
Stihl 029/034/036/290/310/360/390 Modeller İçin Geçerlidir..
Stihl 021/023/025/MS210/MS230/MS250 Modeller İçin Geçerlidir..
Stihl 038/MS380/MS381 Modeller İçin Geçerlidir....
Stihl MS170/MS180/017/018 Modeller İçin Geçerlidir....
Stihl MS341/MS361 Modeller İçin Geçerlidir....
Stihl 070/070AV Modeller İçin Geçerlidir....
Stihl 029/039/290/310/390 Modeller İçin Geçerlidir....
Stihl 021/023/025/210/230/250 Modeller İçin Geçerlidir....
Stihl 070/070AV Modeller İçin Geçerlidir...(Kelebekli Modele Olmaz)
Stihl 021/023/025/210/230/250 Modeller İçin Geçerlidir...